DOSTĘPNOŚĆ

Zespół Szkół Muzycznych
im. Fryderyka Chopina
w Pile

64-920 Piła
ul. Młodych 1
tel. 67 351 14 70
tel. kom. 795 459 858
szkola@fchopin.pila.pl

18.01.2021

Komunikat

Informujemy, że od 18 stycznia 2021 roku, zajęcia indywidualne i grupowe w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile, będą odbywać się na dotychczasowych zasadach - czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ciągu najbliższych dni zostanie podany szczegółowy komunikat dotyczący realizacji zajęć przez uczniów klas pierwszych oraz klas programowo najwyższych, obowiązujący od 1 lutego 2021 roku - II półrocza.  
05.01.2021

Kolejny sukces Sofiji Kyshyshian

04.01.2021

Badanie jakości kształcenia artystycznego w roku szkolnym 2020/2021

Oczekując na publikację w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany także w zakresie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, biorąc pod uwagę trwające w dalszym ciągu ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozostałe działania podejmowane w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że nie będzie przeprowadzało badań jakości kształcenia artystycznego w roku szkolnym 2020/2021. Zgodnie z art. 10 wskazanej powyżej ustawy zmieniającej, oficjalne ogłoszenie informacji w powyższym zakresie, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jej wejścia w życie.
27.12.2020

Sukces Amelii Jędrzejczyk

Amelia Jędrzejczyk (skrzypce), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgra Sebastiana Czaja otrzymała tytuł Laureata w "V Ogólnopolskim  Konkursie dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów" w ramach Festiwalu FORTE. Warto dodać, że nauczyciel Amelii, Sebastian Czaja otrzymał specjalny dyplom, za wyróżniające przygotowanie ucznia. Uczennicy i jej nauczycielowi serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!
22.12.2020

Życzenia świąteczne

20.11.2020

[ ! COVID-19 ! – dofinansowanie dla nauczycieli ] zmiana rozporządzenia

[ ! COVID-19 ! – dofinansowanie dla nauczycieli ] zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
zobacz wszystkie aktualności...
Logo Funduszy Europejskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowdego, Funduszu Spójności