26.6.2020
List Wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
List wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
24.6.2020
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice! Uprzejmie informujemy, że w związku z panującą pandemią COVID-19 uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile nie odbędzie się. Odbiór świadectw i listów gratulacyjnych będzie możliwy w dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek) od godz. 15.00 - 18.00 oraz w dniach od 29 czerwca - 7 lipca br. w godzinach od 8.00 - 18.00.
2.6.2020
Rekrutacja 2020
29.5.2020
Procedura Bezpieczeństwa w ZSM w Pile
Procedura Bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile. Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego związanego z Covid-19. Oświadczenie nauczyciela, pracownika obsługi i administracji oraz pełnoletniego ucznia. Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia. Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora ZSM w Pile
27.5.2020
Komunikat CEA w sprawie terminów rekrutacji do PSM I i PSM II stopnia
18.5.2020
Zmiany w rozporządzeniach MEN odnoszące się do szkolnictwa artystycznego
Zmiany w rozporządzeniach MEN 1 18.05.2020 r. Zmiany w rozporządzeniach MEN 2 18.05.2020 r.
7.5.2020
Zmarł Bernard Wojciechowski
7.5.2020
Komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
27.4.2020
Komunikat w sprawie egzaminów dyplomowych
Biorąc pod uwagę aktualne stanowisko Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia, w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów zawodowych, Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że egzaminy dyplomowe, jako egzaminy będące formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów szkół artystycznych, będą mogły być przeprowadzane począwszy od dnia 22 czerwca 2020 r. Z uwagi na stan epidemiczny panujący na terenie kraju i duże prawdopodobieństwo jego dalszego trwania także po 22 czerwca 2020 r., organizacja egzaminów dyplomowych będzie wymagała zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków ich przeprowadzenia, w sposób gwarantujący możliwe największe bezpieczeństwo zarówno członkom komisji dyplomowej, jak też dyplomantom. Powołanie komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych będzie mogło zatem nastąpić dopiero po zapewnieniu przez szkołę wskazanych wyżej warunków. Centrum przypomina, że zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm.), za ustalenie warunków, sposobu oraz terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych, odpowiada dyrektor szkoły.   Komunikat CEA w sprawie egzaminów dyplomowych
24.4.2020
Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach do 24 maja 2020 roku
22.4.2020
Egzaminy dyplomowe!
KOMUNIKAT Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie matur i egzaminów dyplomowych W związku z kierowanymi do Centrum pytaniami dotyczącymi egzaminu maturalnego i egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że będą one możliwe do przeprowadzenia w momencie podjęcia takiej decyzji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia, biorąc pod uwagę dalsze kształtowanie się sytuacji epidemicznej na terenie kraju. Należy zaznaczyć, że ustalenie terminów jak i  uregulowanie pozostałych kwestii związanych z egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020, należy do kompetencji Ministra Edukacji Narodowej, jako podmiotu odpowiedzialnego za egzaminy zewnętrzne. W przypadku uzyskania przez Centrum oficjalnych informacji w powyższym zakresie , zostaną one niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Centrum, w postaci stosownego komunikatu. W zakresie egzaminów dyplomowych i możliwości ich przeprowadzenia należy wskazać, że powołanie komisji dyplomowych odbywa się tak jak do tej pory, czyli przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Centrum będzie miało zatem możliwość czuwania nad ustalaniem terminów egzaminów dyplomowych w poszczególnych szkołach, tak aby informacja o nich dotarła do dyplomantów ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym przygotowanie się do egzaminu dyplomowego. Należy ponownie podkreślić, że przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych  jest uzależnione od stanu epidemii koronawirusa i będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy szkoły będą w stanie zapewnić dyplomantom bezpieczne i higieniczne warunki ich przeprowadzenia. Centrum Edukacji Artystycznej   Treśc komunikatu CEA  
17.4.2020
Materiały do nauczania online
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. CEA zachęca nauczycieli szkół artystycznych do korzystania z portali internetowych dotyczących edukacji muzycznej, które wspomogą realizowanie kształcenia na odległość. Poniżej przedstawiamy propozycję materiałów do wykorzystania. Lista będzie stale aktualizowana w miarę pojawiania się nowych propozycji. Materiały do nauczania online: Domowe Muzykowanie – zapraszamy na zajęcia on-line! (dodano 17 kwietnia) TUTTI.pl – edycja specjalna #TUTTIwdomu (dodano 14 kwietnia) Pisanie nut na komputerze w programie MuseScore – kurs online ; Link do programu musescore.org (dodano 9 kwietnia) Propozycje do przedmiotów ogólnokształcących: Khan Academy ; Kujawsko-Pomorska e-Szkoła (dodano 2 kwietnia) Materiały do czytania a vista na fortepianie (.zip) (dodano 1 kwietnia) www.mYear.pl – kilka zadań on-line z zakresu kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych II st. (dodano 31 marca) RAZEM DLA ZDALNEJ EDUKACJI – Komunikat Polskiej Izby Książki (.pdf) (dodano 31 marca) Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line (dodano 26 marca) Harmonia – platforma do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!” Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji muzykotekaszkolna.pl Portal “Instrumenty muzyczne” www.dur-moll.pl Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia Kanał Mag Music Theory Harmonia jazzowa Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski) #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!
14.4.2020
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r.
10.4.2020
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia 2020 roku
Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Przypominamy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określono również zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły. Organizując kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa też formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.
10.4.2020
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. - uzasadnienie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. - uzasadnienie
3.4.2020Komunikat CEA w sprawie wiosennej przerwy świątecznej
31.3.2020Materiały do nauczania online
30.3.2020Funkcjonowanie sekretariatu ZSM w Pile w dniach 30 marca - 10 kwietnia 2020 r.
30.3.2020Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile
26.3.2020Polskie Wydawnictwo Muzyczne - materiały edukacyjne On-Line
25.3.2020Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile
25.3.2020Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile
24.3.2020Komunikat CEA - Materiały do nauczania online
24.3.2020KOMUNIKAT CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych
20.3.2020Kształcenie na odległość
11.3.2020KOMUNIKAT
10.3.2020Testy z kształcenia słuchu oraz audycji muzycznych odwołane przez CEA
6.3.2020Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej!
3.3.2020Sukces Amelii Jędrzejczyk
29.2.2020Kryształowy Lider Sukcesu dla pilskiej szkoły muzycznej
29.2.2020Koncert nauczycieli w ramach Jubileuszu 50-lecia szkoły muzycznej
28.2.2020"Trening czyni mistrza - o ćwiczeniu na fortepianie"
20.2.2020Kolejny sukces Angeliny Litwinienko
26.1.2020"Gala Jubileuszowa" z okazji 50-lecia ZSM w Pile
15.1.2020Koncerty nauczycieli i uczniów Sekcji Instrumentów Strunowych
21.12.2019Koncert Świąteczny
17.12.2019Koncert uczniów klas perkusji
9.12.2019Konsultacje skrzypcowe
6.12.2019Koncerty w wykonaniu uczniów i nauczycieli Sekcji Instrumentów Strunowych
29.11.2019Audycja muzyczna "Miniatura"
28.11.2019Wykład "O kształtowaniu formy muzycznej".
27.11.2019Audycja uczniów klas z Sekcji Instrumentów Dętych i Perkusji
26.11.2019Konsultacje muzyczne perkusistów
22.11.2019Sekcja Fortepianu i Akordeonu zaprasza na "Koncert muzyki polskiej"
29.10.2019Audycja "dęciaków"
23.10.2019Koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów Sekcji Instrumentów Strunowych
11.10.2019Otwarte spotkania pianistów - „Gamy – 12 artykulacji na fortepian”
7.10.2019Występ uczniów podczas uroczystości 30-lecia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
3.9.2019Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
21.6.2019Wspólne spotkanie nauczycieli z tegorocznymi absolwentami PSM II stopnia

archiwum aktualności...