DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA
14.4.2021

Koncert online "Muzyka - moja pasja".

12.4.2021

Sukces Gabrieli Kmiotek

12.4.2021

Przedłużenie obowiązujących ograniczeń

11.4.2021

"Konkurs Na Najlepsze wykonanie Etiudy Carla Czernego" w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile.

22.3.2021

Zarządzenie Nr 12 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

21.3.2021

Kolejny sukces Angeliny Litwinienko

Jury "IV Ogólnopolskiego Konkursu" organizowanego w ramach Festiwalu w "BAROKOWYM STYLU" w Poznaniu przesłuchało 233 solistów oraz 16 zespołów. Angelina Litwinienko, uczennica klasy wiolonczeli p. Kamili Wiśniewskiej-Czaja otrzymała tytuł Laureata konkursu. Uczennicy serdecznie gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że p. Kamila Wiśniewska-Czaja otrzymała Dyplom za wyróżniające przygotowanie uczennicy. 
21.3.2021

Sukces Amelii Jędrzejczyk

28.1.2021

Informacja o formach, zakresie i terminach badań jakości kształcenia artystycznego w roku szkolnym 2020/2021

Wykonując dyspozycję art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4), biorąc pod uwagę trwające w dalszym ciągu ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozostałe działania podejmowane w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 badania jakości kształcenia artystycznego nie będą przeprowadzane.
24.1.2021

Komunikat

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile, z dnia 24 stycznia 2021 roku.
18.1.2021

Komunikat

Informujemy, że od 18 stycznia 2021 roku, zajęcia indywidualne i grupowe w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile, będą odbywać się na dotychczasowych zasadach - czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ciągu najbliższych dni zostanie podany szczegółowy komunikat dotyczący realizacji zajęć przez uczniów klas pierwszych oraz klas programowo najwyższych, obowiązujący od 1 lutego 2021 roku - II półrocza.  
5.1.2021

Kolejny sukces Sofiji Kyshyshian

4.1.2021

Badanie jakości kształcenia artystycznego w roku szkolnym 2020/2021

Oczekując na publikację w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany także w zakresie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, biorąc pod uwagę trwające w dalszym ciągu ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozostałe działania podejmowane w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że nie będzie przeprowadzało badań jakości kształcenia artystycznego w roku szkolnym 2020/2021. Zgodnie z art. 10 wskazanej powyżej ustawy zmieniającej, oficjalne ogłoszenie informacji w powyższym zakresie, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jej wejścia w życie.
27.12.2020

Sukces Amelii Jędrzejczyk

Amelia Jędrzejczyk (skrzypce), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgra Sebastiana Czaja otrzymała tytuł Laureata w "V Ogólnopolskim  Konkursie dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów" w ramach Festiwalu FORTE. Warto dodać, że nauczyciel Amelii, Sebastian Czaja otrzymał specjalny dyplom, za wyróżniające przygotowanie ucznia. Uczennicy i jej nauczycielowi serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!
20.11.2020

[ ! COVID-19 ! – dofinansowanie dla nauczycieli ] zmiana rozporządzenia

[ ! COVID-19 ! – dofinansowanie dla nauczycieli ] zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
6.11.2020

[ ! COVID-19 ! ] Ograniczenie funkcjonowania szkół – zmiana rozporządzenia

https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-szkol-zmiana-rozporzadzenia/
24.10.2020[ ! COVID-19 ! ] Ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych – zmiana rozporządzenia
23.10.2020COVD-19!
19.10.2020Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile w czasie epidemii obowiązująca od 19 października 2020 r.
18.10.2020[Covid-19] Ograniczenie funkcjonowania niektórych szkół artystycznych od poniedziałku 19 października 2020 r. (uzupełnienie)
16.10.2020Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 - Centrum Edukacji Artystycznej
15.10.2020Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19
14.10.2020List Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotra Glińskiego na Dzień Edukacji Narodowej 2020
1.9.2020List wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21
31.8.2020Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile w czasie epidemii obowiązująca od 1 września 2020 r.
26.8.2020Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
7.8.2020Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
26.6.2020List Wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
24.6.2020Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
2.6.2020Rekrutacja 2020
29.5.2020Procedura Bezpieczeństwa w ZSM w Pile
27.5.2020Komunikat CEA w sprawie terminów rekrutacji do PSM I i PSM II stopnia
18.5.2020Zmiany w rozporządzeniach MEN odnoszące się do szkolnictwa artystycznego
7.5.2020Zmarł Bernard Wojciechowski
7.5.2020Komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
27.4.2020Komunikat w sprawie egzaminów dyplomowych
24.4.2020Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach do 24 maja 2020 roku
22.4.2020Egzaminy dyplomowe!
17.4.2020Materiały do nauczania online
14.4.2020Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r.
10.4.2020Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia 2020 roku
10.4.2020Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. - uzasadnienie
3.4.2020Komunikat CEA w sprawie wiosennej przerwy świątecznej
31.3.2020Materiały do nauczania online
30.3.2020Funkcjonowanie sekretariatu ZSM w Pile w dniach 30 marca - 10 kwietnia 2020 r.
30.3.2020Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile
26.3.2020Polskie Wydawnictwo Muzyczne - materiały edukacyjne On-Line
25.3.2020Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile
25.3.2020Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile
24.3.2020Komunikat CEA - Materiały do nauczania online
24.3.2020KOMUNIKAT CEA w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych

archiwum aktualności...