DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA
...do listy aktualności
25.3.2020

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

Piła, dnia 25 marca 2020  roku         

 

ZARZĄDZENIE NR  7/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

 

  1. Od dnia 25 marca 2020 roku nauczanie w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile odbywać się będzie na zasadach pracy zdalnej.
  2. Nauczyciele zobowiązani są do realizacji podstawy programowej za pomocą zdalnego nauczania z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych czy telefonów komórkowych.
  3. Od dnia 25 marca 2020 roku nauczanie w ZSM w Pile odbywać się będzie na podstawie nowego planu pracy zdalnej, zadeklarowanego przez nauczycieli z uwzględnieniem zasad higieny pracy uczniów.
  4. Nauczyciele zobowiązani są do oceniania uczniów na podstawie efektów pracy zdalnej.
  5. Wszelka aktywność nauczycieli w ramach pracy zdalnej z uczniem/uczniami będzie monitorowana przez dyrekcję szkoły pod kątem realizacji podstawy programowej.
  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.