DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA
...do listy aktualności
29.5.2020

Procedura Bezpieczeństwa w ZSM w Pile

  1. Procedura Bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile.
  2. Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego związanego z Covid-19.
  3. Oświadczenie nauczyciela, pracownika obsługi i administracji oraz pełnoletniego ucznia.
  4. Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia.
  5. Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora ZSM w Pile