...do listy aktualności
6.11.2020

[ ! COVID-19 ! ] Ograniczenie funkcjonowania szkół – zmiana rozporządzenia

https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-szkol-zmiana-rozporzadzenia/

Logo Funduszy Europejskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowdego, Funduszu Spójności