DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA
...do listy aktualności
20.11.2020

[ ! COVID-19 ! – dofinansowanie dla nauczycieli ] zmiana rozporządzenia

[ ! COVID-19 ! – dofinansowanie dla nauczycieli ] zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.