DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA
...do listy aktualności
4.1.2021

Badanie jakości kształcenia artystycznego w roku szkolnym 2020/2021

Oczekując na publikację w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany także w zakresie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, biorąc pod uwagę trwające w dalszym ciągu ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozostałe działania podejmowane w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że nie będzie przeprowadzało badań jakości kształcenia artystycznego w roku szkolnym 2020/2021.

Zgodnie z art. 10 wskazanej powyżej ustawy zmieniającej, oficjalne ogłoszenie informacji w powyższym zakresie, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jej wejścia w życie.