DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA
...do listy aktualności
28.1.2021

Informacja o formach, zakresie i terminach badań jakości kształcenia artystycznego w roku szkolnym 2020/2021

Wykonując dyspozycję art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4), biorąc pod uwagę trwające w dalszym ciągu ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pozostałe działania podejmowane w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 badania jakości kształcenia artystycznego nie będą przeprowadzane.