Plany zajęć

Zajęcia ogólnomuzyczne PSM I stopnia

Plan zajęć lekcyjnych ogólnomuzycznych - cykl 4-letni

Plan zajęć lekcyjnych ogólnomuzycznych - cykl 6-letni

Zajęcia ogólnomuzyczne PSM II stopnia

Plan zajęć lekcyjnych przedmiotów ogólnomuzycznych w PSM II stopnia w Pile