DOSTĘPNOŚĆ

Plany zajęć

PSM I stopnia Cykl 4-letni - Plan zajęć przedmiotów ogólnomuzycznych

PSM I stopnia Cykl 6-letni - Plan zajęć przedmiotów ogólnomuzycznych

PSM II stopnia - Plan zajęć przedmiotów ogólnomuzycznych

Logo Funduszy Europejskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowdego, Funduszu Spójności