DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 
przy Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile:

1. Beata Rybacka-Litwinienko - Przewodnicząca
2. Małgorzata Łesyk - Zastępca
3. Agnieszka Kmiotek - Sekretarz

Uwaga! Nowe konto bankowe Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Pile:

04 1090 1320 0000 0001 4650 4433

KoKo