Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 
przy Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile:

1. Beata Rybacka-Litwinienko - Przewodnicząca
2. Małgorzata Łesyk - Zastępca
3. Agnieszka Kmiotek - Sekretarz

Konto bankowe Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Pile:

95 1320 1351 2227 0584 2000 0001

KoKo