DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA

2000-2009

Najważniejsze sukcesy uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile i Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile w latach 2000 - 2009

 

Rok szkolny 2008/2009

Katarzyna Śnioszek (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Śmigielskiej - I-miejsce w XVIII Ogólnopolskich Warsztatach Młodego Pianisty dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w Koszalinie.

Witold Natkaniec (gitara), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Artura Lachowskiego - II-miejsce w "V Wiosennym Konkursie gitarowym" w Szczecinie.

Trio fortepianowe w składzie: Arkadiusz Śmigielski (skrzypce) i Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Agata Śnioszek (fortepian); prowadzenie mgr Jolanta Reszelska i mgr Dariusz Śmigielski - II miejsce w VIII Międzynarodowym Konkursie Młodych Instrumentalistów pt. „Krok do mistrzostwa” w Ełku.

Katarzyna Śnioszek (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Śmigielskiej - III miejsce w Forum Młodych Pianistów im. Gertrudy Konatkowskiej w Poznaniu.

Anna Maria Zaleska (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Doroty Augustyniak - wyróżnienie w "Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym" w Poznaniu.

Miłosz Ludwikowski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - wyróżnienie w "Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym" w Poznaniu.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Macieja Mazurka - wyróżnienie w VIII Międzynarodowy Konkurs Młodych Instrumentalistów pt. „Krok do mistrzostwa” w Ełku.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Macieja Mazurka i mgr Małgorzaty Szadowiak - stypendium "Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci pomocy wybitnie zdolnym młodym muzykom".

 

 Rok szkolny 2007/2008

Karolina Pająk (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja - I miejsce w "Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych" w Bydgoszczy.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Macieja Mazurka - II miejsce w "Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym" w Liezen (Austria).

Katarzyna Śnioszek i Agata Śnioszek (duet fortepianowy), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, mgr Małgorzata Śmigielska, mgr Violetta Derkali-Jeziorowska - III miejsce i nagroda specjalna w XI Międzyregionalnym Festiwalu Fortepianowym „Gramy na cztery ręce” w Choszcznie.

Robert Siwek (historia muzyki), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Grażyny Kędziory - wyróżnienie wraz z tytułem finalisty "XXXII Olimpiady Artystycznej" w Warszawie.

Anna Maria Zaleska (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Doroty Augustyniak - wyróżnienie w "Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym" w Poznaniu.

Katarzyna Śnioszek (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Śmigielskiej - wyróżnienie w "VI Konkursie Pianistycznym im. Tadeusza Szeligowskiego" w Poznaniu.

Agata Grochowska (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja - wyróżnienie w "Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych" w Bydgoszczy.

Mikołaj Wienke (saksofon), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Michała Koniecznego - wyróżnienie w "I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych dla uczniów szkół muzycznych II stopnia" we Wrocławiu.

Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Rok szkolny 2006/2007

Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - I miejsce w "III Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków" w Rybniku.

Bartosz Graś (kształcenie słuchu), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Marioli Urbanek - I miejsce w "XIII Konkursie Solfeżowym dla uczniów klas III OSM I st. i PSM I st." w Bydgoszczy.

Monika Sroczyńska (kształcenie słuchu), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Marioli Urbanek - I miejsce w "XIII Konkursie Solfeżowym dla uczniów klas III OSM I st. i PSM I st." w Bydgoszczy.

Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - I miejsce w "XII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów" w Bydgoszczy.

Sebastian Czaja (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa prof. Bartosza Bryły - II miejsce w "XXXII Konkursie Bachowskim im. Stanisława Hajzera" w Zielonej Górze.

Jagoda Marcinkowska (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - II miejsce w "XVI Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym" w Poznaniu.

Monika Sroczyńska (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Jolanty Reszelskiej - II miejsce w grupie I, w "V Międzyszkolnym Konkursie Pianistycznym" w Kościanie.

Michał Grzybowski (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Jolanty Reszelskiej - II miejsce w grupie II, w "V Międzyszkolnym Konkursie Pianistycznym" w Kościanie.

Karolina Pająk (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja - II miejsce w "Konfrontacjach Wiolonczelowych" w Bydgoszczy.

Katarzyna Śnioszek (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Śmigielskiej - II miejsce w "XVII Kłodzkim Konkursie Pianistycznym" w Kłodzku.

Natalia Jurkowska (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - II miejsce w "XII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów" w Bydgoszczy.

Klaudii Mrotek (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja - III miejsce w "Konfrontacjach wiolonczelowych" w Bydgoszczy.

Anna Maria Zaleska (kształcenie słuchu), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Marioli Urbanek - wyróżnienie w "XIII Konkursie Solfeżowym dla uczniów klas III OSM I st. i PSM I st." w Bydgoszczy.

Agata Śnioszek (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Violetty Dekarli-Jeziorowskiej - wyróżnienie na "I Konkursie Pianistycznym - Słupskie Spotkania z muzyką ukraińską" w Słupsku.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Macieja Mazurka - wyróżnienie w "III Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków" w Rybniku.

Remigiusz Białek (perkusja), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Tomasza Piłata - wyróżnienie w "X Zachodniopomorskim Międzyregionalnym Konkursie Perkusyjnym Szkół Muzycznych I stopnia" w Stargardzie Szczecińskim.

Ania Maria Zaleska (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Doroty Augustyniak - wyróżnienie w "III Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków" w Rybniku.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Macieja Mazurka - stypendium Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Agata Śnioszek (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Violetty Dekarli-Jeziorowskiej - stypendium Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Katarzyna Śnioszek (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Śmigielskiej - stypendium Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - stypendium Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

 

Rok szkolny 2005/2006

Natalia Jurkowska (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - I miejsce w "XI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów" w Bydgoszczy.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Macieja Mazurka - I miejsce w "Konfrontacjach wiolonczelowych" w Bydgoszczy.

Katarzyna Śnioszek (fortepian) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Śmigielskiej - I miejsce na "Warsztatach Młodego Pianisty" w Koszalinie.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Macieja Mazurka - I miejsce w "XI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów" w Bydgoszczy.

"AMARTO" (zespół kameralny) w składzie: Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Marta Kułaga (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, prowadzony przez mgr Małgorzatę Śmigielską - I miejsce w "IV Międzynarodowym Konkursie Dziecięcych Zespołów Kameralnych 'Wiosna Młodych Kameralistów'" w Krakowie.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Macieja Mazurka - II miejsce w "Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym" w Liezen (Austria).

Błażej Stanisław Sudnikowicz (gitara), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Artura Lachowskiego - II miejsce w "VIII Ogólnopolskim Festiwalu i Konkursie Gitarmania" w Karpaczu.

Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - II miejsce w "Konkursie skrzypcowym" w Szczecinie.

Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - II miejsce w "Konkursie skrzypcowym" w Toruniu.

Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - II miejsce w "Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym" w Poznaniu.

Agata Śnioszek (fortepian) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Violetty Dekarli-Jeziorowskiej - III miejsce w "XVI Kłodzkim Konkursie Pianistycznym" w Kłodzku.

Błażej Stanisław Sudnikowicz (gitara), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Artura Lachowskiego - III miejsce w "Konkursie gitarowym" w Szczecinie.

Ania Maria Zaleska (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Doroty Augustyniak - III miejsce w "Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym" w Poznaniu.

Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - IV miejsce w "X Międzynarodowym Konkursie im. Bohdana Warchala" w Dolnom Kubinie (Słowacja).

Tomasz Morawski (akordeon), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Andrzeja Czaja - wyróżnienie w "IV Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym" w Popradzie (Słowenia).

Adrianna Ryczkowska (perkusja), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile w Pile, klasa mgra Tomasza Piłata - wyróżnienie w "III Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym Szkół Muzycznych I stopnia" w Szczecinie.

Sebastian Czaja (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa prof. Bartosza Bryły - stypendium Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez barier" w Warszawa.

 

Rok szkolny 2004/2005

Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - I miejsce w "X Ogólnopolskim Młodych Instrumentalistów" w Bydgoszczy.

Wojciech Fiebig (perkusja), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Tomasza Barteckiego - I miejsce w ""Konkursie Miniatury Perkusyjnej" w Toruniu.

Michał Żuchowski (perkusja), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Tomasza Piłata - I miejsce w "Konkursie Miniatury Perkusyjnej" w Toruniu.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Macieja Mazurka - II miejsce w "X Ogólnopolskim Młodych Instrumentalistów" w Bydgoszczy.

Damian Michalski (perkusja) - Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Tomasza Piłata - II miejsce w w "Konkursie Miniatury Perkusyjnej" w Toruniu.

Błażej Stanisław Sudnikowicz (gitara), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa Michała Ciesielskiego - II miejsce w "Regionalnych Przesłuchaniach Klas Gitary Regionu Wielkopolskiego" w Poznaniu.

Błażej Stanisław Sudnikowicz (gitara), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa Michała Ciesielskiego - II miejsce w "VII Dolnośląskim Konkursie Gitarowym" w Kłodzku.

Monika Sroczyńska (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Jolanty Reszelskiej - II miejsce w "XIV Regionalnych Warsztatach Młodego Pianisty" w Koszalinie.

"Zespół Kameralny" w składzie: Marta Kułaga (fortepian), Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, prowadzony przez mgr Małgorzatę Śmigielską - I miejsce w "I Makroregiomalnym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia" w Wągrowcu.

Sebastian Czaja (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Szadowiak - III miejsce w "Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Jaroslava Kociana" w Usti nad Orlici (Czechy).

Tomasz Morawski (akordeon), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Andrzeja Czaja - III miejsce w "II Makroregionalnym Konkursie Akordeonowym" w Miastku.

Magdalena Wachowiak (akordeon), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Andrzeja Czaja - III miejsce w "II Makroregionalnym Konkursie Akordeonowym" w Miastku.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Macieja Mazurka - III miejsce w "IX Międzynarodowym Konkursie im. Bohdana Warchala" w Dolnom Kubinie (Słowacja).

Błażej Stanisław Sudnikowicz (gitara), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa Michała Ciesielskiego - III miejsce w "VIII Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym - 'Bliżej gitary'" w Chodzieży.

Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - IV miejsce w "IX Międzynarodowym Konkursie im. Bohdana Warchala" w Dolnom Kubinie (Słowacja).

Dawid Kopczyński (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Aldony Odyniec - wyróżnienie w "XIV Regionalnych Warsztatach Młodego Pianisty dla szkół muzycznych I i II stopnia" w Koszalinie.

Dawid Groch (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Janiny Kopalak-Lis - wyróżnienie w "IV Międzyszkolnym Konkursie Pianistycznym" w Kościanie.Rok szkolny 2003/2004

Sebastian Czaja (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Szadowiak - I miejsce w "XXIX Konkursie Bachowskim im. Stanisława Hajzera" w Zielonej Górze.

Sebastian Czaja (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Szadowiak - I miejsce w "Gradus ad Parnassum" w Kownie (Litwa).

Tomasz Morawski (akordeon), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasy mgra Andrzeja Czaja - I miejsce na "II Zachodniopomorskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej" w Szczecinie.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja i mgr Danuty Taczanowskiej - II miejsce w "Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym" w Liezen (Austria).

Sandra Matyja (akordeon), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasy mgr Andrzeja Czaji - III miejsce na "II Zachodniopomorskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej" w Szczecinie.

Tomasz Morawski (akordeon), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Andrzeja Czaja - wyróżnienie w "X Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej" w Mławie.

Sebastian Czaja (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Szadowiak - "Nagroda za osobowość artystyczną" przyznana przez Europejskie Centrum Młodzieży Artystycznej podczas Kursu Mistrzowskiego "Salony u Mistrza - w stronę Artura Rubinsteina" w Bydgoszczy.

Michał Mantaj (akordeon), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Henryka Mendaka, zakwalifikowany do przesłuchań ogólnopolskich podczas "Makroregionalnych Przesłuchań Uczniów Klas Akordeonu" w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Rok szkolny 2002/2003

Anna Krawczyk (kształcenie słuchu), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Marioli Urbanek - I miejsce w "IX Międzyregionalnym Konkursie Solfeżowym" w Bydgoszczy.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja - I miejsce w "Konfrontacjach Wiolonczelowych dla uczniów OSM I st. i PSM I st." w Bydgoszczy.

Sebastian Czaja (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Szadowiak - stypendium Fundacji "Równe szanse".

Kinga Szczech (fortepian), Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Śmigielskiej, - wyróżnienie w III "Międzyszkolnym Konkursie Pianistycznym" w Kościanie.

Sebastian Czaja (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Szadowiak - wyróżnienie w "Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym" w Poznaniu.

 

Rok szkolny 2001/2002

Marek Kokowski (flet), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Antoniny Barbary Nowaczyk - I miejsce w "X Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych Drewnianych" w Poznaniu.

Sebastian Czaja (skrzypce), Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - II miejsce na "Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym" w Poznaniu.

Julia Słodkowska (obój), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Aliny Solak - III miejsce w "Regionalnym Konkursie Instrumentów Dętych" "Miniatura - 2002" w Bydgoszczy.

Tomasz Śmigielski (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja - III miejsce w "Konfrontacjach wiolonczelowych dla szkół muzycznych I stopnia" w Bydgoszczy.

Sandra Matyja - (akordeon), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Andrzeja Czaja, PSM I stopnia - III miejsce w "III Zachodniopomorskim Konkursie Akordeonowym" w Szczecinku.

Katarzyna Bożko i Tomasz Czapiewski (duet fortepianowy), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Aldony Odyniec - III miejsce w "VIII Międzyregionalnym Festiwalu Fortepianowym - Gramy na cztery ręce" w Choszcznie.

Piotr Grelowski (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Jolanty Reszelskiej, laureat "Makroregionalnych Przesłuchań Uczniów Klas Fortepianu szkół muzycznych II stopnia" w Poznaniu. Decyzją Jury przesłuchań zakwalifikowany do Przesłuchań Ogólnopolskich w Warszawie.

Magdalena Wachowiak (akordeon), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Andrzeja Czaja, PSM I stopnia - wyróżnienie w "III Zachodniopomorskim Konkursie Akordeonowym" w Szczecinku.

Arkadiusz Śmigielski (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - wyróżnienie na "Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym" w Poznaniu.

 

Rok szkolny 2000/1001

Martyna Wiśniewska (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Kamili Wiœniewskiej-Czaja - II miejsce w "Regionalnych Warsztatach Wiolonczelowych Szkół Muzycznych I stopnia" w Koszalinie.

Sebastian Czaja (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - II miejsce w "Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym" w Poznaniu.

Anna Dolska i Grzegorz Rychlik (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Jolanty Reszelskiej - III miejsce w "V Konkursie Kameralistyki Fortepianowej" dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia w Toruniu.

Zuzanna Grochowska (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Śmigielskiej - III miejsce w "XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - IV Konkurs Polonezów" we Włoszakowicach.

Lena Bernaciak (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Jolanty Reszelskiej - wyróżnienie w "VI Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym" w Żaganiu.

Zuzanna Grochowska (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Małgorzaty Śmigielskiej - wyróżnienie w "XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - IV Konkurs Polonezów" we Włoszakowicach za najlepsze wykonanie utworu Karola Kurpińskiego - Wariacji d-moll.

Sandra Matyja (akordeon), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Andrzeja Czaja - wyróżnienie w "III Złotowskich Spotkaniach Akordeonistów" w Złotowie.

 

Rok szkolny 1999/2000

Maria Grelowska (kształcenia słuchu), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Marioli Urbanek - II miejsce w "Konkursie Solfeżowym uczniów klas III szkół muzycznych I stopnia i podstawowych szkół muzycznych" w Bydgoszczy.

Elżbieta Kaleńczuk (wiolonczela), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja - II miejsce w "Konkursie bachowskim" w Zielonej Górze.

Anna Dolska (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Jolanty Reszelskiej - III miejsce w "Steinway Festiwal" w Kopenhadze (Dania).

Grzegorz Rychlik (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Jolanty Reszelskiej - III miejsce w "Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym dla młodzieży "Mazurkowe Igrzyska" w Czechowicach-Dziedzicach.

Joanna Kaśków (kształcenia słuchu), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Marioli Urbanek - III miejsce w "Konkursie Solfeżowym uczniów klas III szkół muzycznych I stopnia i podstawowych szkół muzycznych" w Bydgoszczy.

Sebastian Czaja (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgra Dariusza Śmigielskiego - III miejsce w "X Wielkoposkim Konkursie Wykonawczym" w Poznaniu.

Grzegorz Rychlik (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Jolanty Reszelskiej - III miejsce w "Ogólnopolskim Konkursie Pinistycznym " w Koninie.

Teresa Piecuch (kształcenia słuchu), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Marioli Urbanek - IV miejsce w "Konkursie Solfeżowym uczniów klas III szkół muzycznych I stopnia i podstawowych szkół muzycznych" w Bydgoszczy.

Natalia Jurkowska (skrzypce), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Danuty Kotowskiej - wyróżnienie w "X Wielkoposkim Konkursie Wykonawczym" w Poznaniu.

Piotr Grelowski (fortepian), Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, klasa mgr Jolanty Reszelskiej - wyróżnienie "V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Artura Rubinsteina" w Bydgoszczy.