DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA

2020-2029

Najważniejsze sukcesy uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile i Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile w latach 2020 - 2021

Rok szkolny 2020/2021

Gabriela Kmiotek (altówka), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgr Elżbiety Barteckiej, III-miejsce w "VII Konkursie Altówkowym" w Gdańsku.

Angelina Litwinienko  (wiolonczela), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja - tytuł Laureata w "IV Ogólnopolskim  Konkursie" w ramach Festiwalu W BAROKOWYM STYLU w Poznaniu. 

Amelia Jędrzejczyk (skrzypce), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgra Sebastiana Czaja - tytuł Laureata w "IV Ogólnopolskim  Konkursie" w ramach Festiwalu W BAROKOWYM STYLU w Poznaniu. 

Sofija Kyshyshian (wiolonczela), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgr Emilii Jackiewicz, - Wyróżnienie w "V Ogólnopolskim  Konkursie dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów" w ramach Festiwalu FORTE.

Amelia Jędrzejczyk (skrzypce), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgra Sebastiana Czaja - tytuł Laureata w "V Ogólnopolskim  Konkursie dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów" w ramach Festiwalu FORTE.

 

Rok szkolny 2019/2020

Angelina Litwinienko (wiolonczela),  uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja - IV miejsce w "42 Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim im. Stanisława Hajzera w Zielonej Górze.

Amelia Jędrzejczyk (skrzypce), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznejk II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgra Sebastiana Czaja, - tytuł Laureata w Międzynarodowym Festiwalu w "Barokowym Stylu" w Poznaniu.

Angelina Litwinienko (wiolonczela), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznejk II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja - tytuł Laureata w Międzynarorodowym Festiwalu w "Barokowym Stylu" w Poznaniu.