DOSTĘPNOŚĆ

2020-2029

Najważniejsze sukcesy uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile i Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile w latach 2020 - 2021

Rok szkolny 2020/2021

Sofija Kyshyshian (wiolonczela), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgr Emilii Jackiewicz uzyskała Wyróżnienie w "V Ogólnopolskim  Konkursie dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów" w ramach Festiwalu FORTE.

Amelia Jędrzejczyk (skrzypce), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgra Sebastiana Czaja otrzymała tytuł Laureata w "V Ogólnopolskim  Konkursie dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów" w ramach Festiwalu FORTE.

 

Rok szkolny 2019/2020

Angelina Litwinienko (wiolonczela),  uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja - IV miejsce w "42 Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim im. Stanisława Hajzera w Zielonej Górze.

Amelia Jędrzejczyk (skrzypce), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznejk I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgra Sebastiana Czaja otrzymała tytuł Laureata w Międzynarodowym Festiwalu w "Barokowym Stylu" w Poznaniu.

Angelina Litwinienko (wiolonczela), uczennica Państwowej Szkoły Muzycznejk II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile, w klasie mgr Kamili Wiśniewskiej-Czaja otrzymała tytuł Laureata w Międzynarorodowym Festiwalu w "Barokowym Stylu" w Poznaniu.

Logo Funduszy Europejskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowdego, Funduszu Spójności