DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA

Przetargi

SIWZ budowa parkingu

Załącznik Nr 6 __ Wzór umowy

Ogłoszenie Nr 613755

Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1a_PFU

Załącznik Nr 1b_PFU_PZT

Załącznik Nr 1c_Mapa

Załącznik Nr 1d_PFU_PZT

Załącznik Nr 2_war. udz. w post

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców

Załącznik Nr 4_zobowiązanie

Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał

Zalacznik Nr 5 RODO

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja_z_otwarcia_ofert