DOSTĘPNOŚĆ
TERMOMODERNIZACJA

Struktura

ORGAN PROWADZĄCY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NADZÓR PEDAGOGICZNY
Centrum Edukacji Artystycznej

DYREKCJA
mgr Andrzej Czaja - dyrektor
mgr Emilia Pankowiak - wicedyrektor

KIEROWNICY SEKCJI
mgr Antonina Barbara Nowaczyk - sekcja instrumentów dętych i perkusji
mgr Jolanta Reszelska - sekcja fortepianu i akordeonu
mgr Kamila Wiśniewska-Czaja - sekcja instrumentów strunowych

SEKCJA FORTEPIANU I AKORDEONU
mgr Jolanta Reszelska - kierownik sekcji
mgr Beata Albanowska
mgr Ewa Baj
mgr Andrzej Czaja
mgr Violetta Dekarli-Jeziorowska
mgr Andrzej Gębala
mgr Janina Kopalak-Lis
mgr Joanna Kościelniak
mgr Małgorzata Kurpisz
mgr Filip Maciborski
mgr Monika Sroczyńska
mgr Bartłomiej Szysz
mgr Małgorzata Śmigielska
mgr Monika Wojciechowska-Krupka

SEKCJA INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH
mgr Kamila Wiśniewska-Czaja - kierownik sekcji
mgr Dorota Augustyniak
mgr Elżbieta Bartecka
mgr Marcin Białkowski
mgr Sebastian Czaja
mgr Aleksandra Chutorańska
mgr Anna Jurkowska
dr Tomasz Kandulski
mgr Urszula Klimczak-Skrzypczak
mgr Natalia Kwiatkowska
mgr Artur Lachowski
mgr Marcin Niewęgłowski
mgr Dariusz Śmigielski

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
mgr Antonina Barbara Nowaczyk - kierownik sekcji
mgr Tomasz Bartecki
mgr Mariola Klementowska-Pietrołaj
mgr Michał Konieczny
mgr Rafał Mizdalski
mgr Tomasz Piłat
mgr Andrzej Prokopowicz
mgr Małgorzata Socha
mgr Alina Solak

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH
mgr Monika Bronowska
mgr Andrzej Gębala
mgr Grażyna Kędziora
mgr Urszula Klimczak-Skrzypczak
mgr Joanna Kościelniak
mgr Tatiana Kujawska - Tubiszewska
mgr Alicja Maciejewska
mgr Mateusz Pieróg
mgr Mariola Urbanek

ŚPIEW
dr hab. Kamila Kułakowska
mgr Izabela Lelewska-Drążkowska

RYTMIKA
mgr Urszula Jaworska
mgr Emilia Pankowiak
mgr Monika Różańska

CHÓR Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile
mgr Monika Bronowska

CHÓR Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile
mgr Tatiana Kujawska - Tubiszewska

ORKIESTRA SZKOLNA
mgr Urszula Klimczak-Skrzypczak

ZESPOŁY INSTRUMENTALNE (PSM  I stopnia)
mgr Dorota Augustyniak
mgr Elżbieta Bartecka
mgr Tomasz Bartecki
mgr Marcin Białkowski
mgr Andrzej Gębala
mgr Rafał Mizdalski
mgr Mariola Pietrołaj-Klementowska
mgr Andrzej Prokopowicz
mgr Alina Solak
mgr Karol Urbanek
mgr Andrzej Prokopowicz
mgr Jadwiga Waśkiewicz

ZESPOŁY KAMERALNE (PSM II stopnia)
mgr Sebastian Czaja
mgr Barbara Antonina Nowaczyk
mgr Rafał Mizdalski
mgr Andrzej Prokopowicz
mgr Alina Solak
mgr Jadwiga Waśkiewicz

BIBLIOTEKA
mgr Wiesława Bernaciak 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
mgr Danuta Łastowska - sekretarz szkoły
Bożena Wrzask - specjalista d/s administracyjnych
mgr Agnieszka Stochaj - główny księgowy
Roman Wisłocki - stroiciel instrumentów klawiszowych
Ewelina Bednarz
Lucyna Bukowska
Grzegorz Burdziak
Joanna Musiał
Jadwiga Witkowska