Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

https://uodo.gov.pl/pl/file/727

Zespół Szkół Muzycznych w Pile - procedura przetwarzania dokumentów rekrutacyjnych - pracownik