Plan lekcyjny zajęć ogólnomuzycznych PSM II st. im. F. Chopina w Pile

Plan zajęć lekcyjnych przedmiotów ogólnomuzycznych w PSM II stopnia w Pile