Plany lekcyjne zajęć ogólnomuzycznych PSM I st. im. F. Chopina w Pile

Plan zajęć lekcyjnych ogolnomuzycznych - cykl 4-letni

Plan zajęć lekcyjnych ogolnomuzycznych - cykl 6-letni