Przetargi

Zawiadomienie

Informacja_art. 86 ust. 5_ogrodzenie

Ogłoszenie nr 594751-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.

Zespół Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile: Budowa ogrodzenia po granicy działki Zespołu Szkół Muzycznych im.Fryderyka Chopina przy ul. Młodych 1 w Pile
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a56356f2-df12-4650-a252-175d84fab552

 

Zespół Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile: Aranżacja wnętrza auli ( Sali koncertowej ) Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1613e2d6-a10d-4ef9-9546-7451820a2464

 

Zmiany w specyfikacji i ogłoszeniu:

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/036ab9fc-7df0-4ca0-9a80-a9385ef6ff53

Zmiana_SIWZ___1.doc

Ogloszenie_nr_500217205.doc

 

Odpowiedzi na zapytania z załącznikami oraz zmiana w ogłoszeniu:

Odpowiedzi i zmiana - 2

Ogłoszenie nr 500223293

2017_0375_rysunki

2017_0376_ustroje

rysunek - AK - 4

 

Odpowiedzi i zmiany - Zawiadomienie:

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/38d46888-11e2-4da6-943f-71e959e6f102

Odpowiedzi i zmiana - 3

Ogłoszenie nr 500224575

OBUDOWA KANAŁÓW

S3

 

Ogłoszenie o zminaie ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/723b2655-752a-4bc6-ac3b-a8849637aac3

Odpowiedzi i zmiana - 4

Ogłoszenie nr 500229535

 

Zawiadomienie:

Zawiadomienie

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ