Struktura

ORGAN PROWADZĄCY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NADZÓR PEDAGOGICZNY
Centrum Edukacji Artystycznej

DYREKCJA
mgr Karol Urbanek - dyrektor
mgr Grażyna Kędziora - wicedyrektor

KIEROWNICY SEKCJI
mgr Jolanta Reszelska - sekcja fortepianu i akordeonu
mgr Kamila Wiśniewska-Czaja - sekcja instrumentów strunowych
mgr Antonina Barbara Nowaczyk - sekcja instrumentów dętych i perkusji
 

SEKCJA FORTEPIANU I AKORDEONU
mgr Jolanta Reszelska - kierownik sekcji
mgr Beata Albanowska
mgr Ewa Baj
mgr Andrzej Czaja
mgr Violetta Dekarli-Jeziorowska
mgr Andrzej Gębala
mgr Janina Kopalak-Lis
mgr Joanna Kościelniak
mgr Małgorzata Kurpisz
mgr Filip Maciborski
mgr Bartłomiej Szysz
mgr Małgorzata Śmigielska
mgr Monika Wojciechowska-Krupka

SEKCJA INSTRUMENTÓW STRUNOWYCH
mgr Kamila Wiśniewska-Czaja - kierownik sekcji
mgr Dorota Augustyniak
mgr Elżbieta Bartecka
mgr Marcin Białkowski
dr Michał Ciesielski
mgr Sebastian Czaja
mgr Anna Jurkowska
mgr Urszula Klimczak-Skrzypczak
mgr Natalia Kwiatkowska
mgr Artur Lachowski
mgr Marcin Niewęgłowski
dr Filip Syska

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI
mgr Antonina Barbara Nowaczyk - kierownik sekcji
mgr Tomasz Bartecki
mgr Mariola Klementowska-Pietrołaj
mgr Michał Konieczny
mgr Rafał Mizdalski
mgr Jędrzej Nowak
mgr Tomasz Piłat
mgr Andrzej Prokopowicz
mgr Alina Solak

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH
mgr Monika Bronowska
mgr Andrzej Gębala
mgr Grażyna Kędziora
mgr Urszula Klimczak-Skrzypczak
mgr Joanna Kościelniak
mgr Alicja Maciejewska
mgr Karol Urbanek
mgr Mariola Urbanek

ŚPIEW
dr Kamila Kułakowska
mgr Izabela Lelewska-Drążkowska

RYTMIKA
mgr Urszula Jaworska
mgr Emilia Pankowiak

CHÓR Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile
mgr Monika Bronowska

CHÓR Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Pile
mgr Karol Urbanek

ORKIESTRA SZKOLNA
mgr Urszula Klimczak-Skrzypczak

ZESPOŁY KAMERALNE

mgr Dorota Augustyniak - PSM I, PSM II
mgr Elżbieta Bartecka - PSM I
mgr Tomasz Bartecki - PSM II
mgr Marcin Białkowski - PSM I
mgr Anna Jurkowska - PSM II
mgr Michał Konieczny - PSM I
mgr Artur Lachowski - PSM II
mgr Jadwiga Waśkiewicz - PSM I, PSM II

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
Bożena Wrzask - sekretarz szkoły
mgr Agnieszka Stochaj - główny księgowy
Jolanta Jankowska - księgowa
mgr Danuta Łastowska - specjalista d/s administracyjnych
Roman Wisłocki - stroiciel instrumentów klawiszowych
Ewelina Bednarz
Lucyna Bukowska
Grzegorz Burdziak
Joanna Musiał
Jadwiga Witkowska