DOSTĘPNOŚĆ

Termomodernizacja Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile

Budynek naszej szkoły został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

W listopadzie 2017 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem. We wrześniu 2018 roku projekt został zakończony.

Informacje o projekcie na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Informacje o projekcie na stronie Centrum Edukacji Artystycznej

Logo Funduszy Europejskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowdego, Funduszu Spójności