DOSTĘPNOŚĆ

Poprzednie edycje konkursu

Od 2015 roku, w Zespole Szkół Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Pile, odbywają się cyklicznie konkursy kompozytorskie, w którym uczniowie szkoły mogą zaprezentować swoje pomysły twórcze oraz umiejętność posługiwania się programami do edycji nut.

Szkoła współpracuje z Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, zapraszając do jury konkursu wykładowców specjalności Kompozycja w tychże uczelniach. Dotychczas nagrodami dla uczniów były spotkania oraz indywidualne konsultacje z polskimi kompozytorami: Hanną Kulenty, Arturem Kroschelem, Katarzyną Taborowską-Kaszuba, Michałem Dobrzyńskim oraz Szymonem Godziembą-Trytek. Dzięki współpracy z uczelniami muzycznymi, laureaci konkursów mogli wziąć również udział w zajęciach odbywających się w studiach muzyki elektronicznej, elektroakustycznej oraz filmowej.

IV Szkolny Konkurs Kompozytorski 2018/2019

Temat: Utwór dowolny

Jury: dr Szymon Godziemba-Trytek (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), mgr Filip Maciborski, mgr Alicja Maciejewska

Laureaci:
I miejsce: Paweł Rybak
II miejsce: Jan Stańczyk
III miejsce: Marcin Wawrzyniak
 

III Szkolny Konkurs Kompozytorski 2016/2017

TematMiniatura dla dwóch wykonawców na dowolną obsadę

Jury: dr hab. Artur Kroschel, dr Katarzyna Taborowska-Kaszuba (Akademia Muzyczna w Poznaniu), mgr Alicja Maciejewska

Laureaci:
I miejsce: Mikołaj Izban
II miejsce: Marcin Wawrzyniak
III miejsce: Franciszek Lewandowski
 

II Szkolny Konkurs Kompozytorski 2015/2016

Temat: Pieśń na głos solow (śpiew) z akompaniamentem jednego instrumentu do tekstu wiersza Wojciecha Próchniewicza pt. „Dźwięki”

Jury: dr Kamila Kułakowska, dr Marlena Winnicka, mgr Alicja Maciejewska

Laureaci:
I miejsce: Monika Sroczyńska
II miejsce: Sara Kisiel
III miejsce: Mikołaj Izban
 

I Szkolny Konkurs Kompozytorski 2014/2015

Temat: Etiuda na instrument solowy

Jury: Alicja Maciejewska, Filip Maciborski, konsultacje z nauczycielami – Dariusz Śmigielski, Tomasz Piłat, Marcin Niewęgłowski, Jędrzej Nowak

Laureaci:
I miejsce: Paweł Śnioszek
II miejsce: Monika Sroczyńska
III miejsce: Franciszek Lewandowski

Logo Funduszy Europejskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowdego, Funduszu Spójności